Privatlivspolitik 

 

Persondatapolitik & E-marketing politik 
Der skal bruges nogle personlige oplysninger, såfremt der ønskes annoncering og oprettelse af brugerprofil på Ejendomsdepotet.dk og brugeren accepterer at afgive disse korrekt samt at Ejendomsdepotet kan anvende oplysningerne som beskrevet nedenfor. De oplysninger der skal afgives er som følger:

Navn / Virksomhed
Adresse
Telefonnummer
Email adresse
Evt. CVR nummer.

Oplysninger om til brug for annoncering:

Adresse på ejendom
Stamdata om ejendommen, fx areal, energimærke mv.
Offentlig tilgængelige oplysninger og dokumenter, fx Energimærke, Tingbogsattest mv.


Særligt vedr. Lejekontrakter tilknyttet ejendommen
Da gældende lejekontrakter er relevante for salg af investerings- og udlejningsejendomme, stiller Ejendomsdepotet service til rådighed, hvor sælger kan uploade disse dokumenter.

Det er den pågældende sælger/brugers ansvar, at kontrakterne ikke indeholder personfølsomme oplysninger. Evt. oplysninger om lejere, herunder deres navne, email adresser, tlf. nr. må ikke offentliggøres på Ejendomsdepotet.dk


Bliver Ejendomsdepotet bekendt med, at der er uploadet oplysninger om 3. mand, som er personfølsomme, forbeholder vi os ret til at slette oplysningerne fra vores servere uden yderligere varsel.

 

Formålet med, at gøre lejekontrakter tilgængelige for interesserede købere, er således alene at kunne oplyse køber om generelle vilkår for lejeforhold gældende i den annoncerede ejendom, herunder oplysninger om lejens størrelse, lejeforholdets begyndelse, forbrugsbetaling, særlige vilkår mv. dog uden at disse fører til at lejeren / lejerne kan identificeres ud fra de givne oplysninger.

 

Oplysninger, som vi indsamler om dig når du bruger vores tjeneste

Vi kan indsamle en række oplysninger om dig via cookies og logninger, dette gør vi for at give den bedst mulige oplevelse med vores tjeneste. Afhængigt af, hvordan du får adgang til og bruger vores tjenester, kan vi indsamle:Ejendomsdepotet.dk behandler alle disse oplysninger fortroligt, men kan anvende dem statistisk overfor andre kunder eller samarbejdspartnere. Der vil aldrig blive videregivet konkrete oplysninger fra en enkelt bruger 3. mand uden den afgivende brugers udtrykkelige accept.

 

Der videregives heller ikke personlige oplysninger af nogen art til 3. part.

Ejendomsdepotet videresælger ikke ovenstående oplysninger til andre virksomheder, organisationer eller interesser uden brugerens udtrykkelige accept.

 

Registrering af oplysningerne foretages således, at brugeren er opmærksom på hvilke oplysninger der registreres og at brugeren er informeret om præcis hvad der bliver registreret. Ejendomsdepotet forbeholder sig ret til at kontakte medlemmer via email vedr. relevante meddelelser, som relaterer sig til Ejendomsdepotets målsætning og arbejde og formålet med tjenesten.

 

Betingelser for brug af Ejendomsdepotet og relaterede ydelser
Alt indhold på hjemmesiden (https://ejendomsdepotet.dk) samt leveret indhold til enkelte brugere er Ejendomsdepotets ophavsretlige ejendom med mindre andet er udtrykkeligt aftalt på skrift.

 

Rådgivning ydet af eksterne samarbejdspartnere er Ejendomsdepotet uvedkomne, og er udelukkende forhold mellem den enkelte bruger og den eksterne samarbejdspartner.

Brugerens egne indlæg på forum, mail eller på hjemmesiden forbliver Ejendomsdepotets ejendom, og der ydes ikke ansvar for tab af informationen og brugeren accepterer at Ejendomsdepotet kan anvende alle indlæg og deslige som egen produktion. Herunder at oprettede annoncer vedr. salg af ejendomme, af Ejendomsdepotet, kan deles på sociale medier, eller distribueres via email til interessenter, uden forudgående meddelelse herom.


Annoncering på Ejendomsdepotet kan opsiges når som helst via hjemmesiden eller via mail til info@ejendomsdepotet.dk. Ved sådan opsigelse ophører annoncering og tilhørende data, herunder meddelelser fra andre brugere om den annoncerede ejendom, øjeblikkeligt og alle forudbetalte beløb er tabt for brugeren.

 

Ejendomsdepotet forbeholder sig ret til uden yderligere varsel, at fjerne brugere og evt. annoncering, hvis der er konstateret misbrug i forhold de ovenstående betingelser eller særskilte betingelser, som er oplyst brugeren i forbindelse med anvendelse af en eller flere tjenester, som er relaterede til Ejendomsdepotet eller som er ejet af Husleje ApS.

Ligeledes forbeholder Ejendomsdepotet sig ret til at fjerne annoncering uden yderligere varsel, såfremt brugeren, der har oprettet annoncering, forfejler at betale et aftalt beløb til tiden.


Ejendomsdepotet kan ændre disse betingelser ved at varsle ændringen på https://ejendomsdepotet.dk  og uden anden varsel. Fortsat brug af Ejendomsdepotet og tilhørende tjenester er samtidig accept af de til enhver tid værende betingelser. Brugeren accepterer disse betingelser ved oprettelse af bruger og/eller annoncering, og benyttelse af, https://ejendomsdepotet.dk  

 

Indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR)

Denne redegørelse om databeskyttelse giver vi til klienter, hvis sager vi behandler.

I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

SAPU.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger på https://ejendomsdepotet.dk  

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

HVAD ER DET FOR OPLYSNINGER, OG HVOR FÅR VI DEM FRA?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag som ovenfor beskrevet.

I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder personoplysninger af relevans for den pågældende sag, f.eks. CPR-nr., oplysninger om økonomiske, arbejdsmæssige, familiemæssige og sociale forhold.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig, men det kan forekomme afhængig af sagens karakter, at vi må behandle sådanne personoplysninger.

 

HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler alene følsomme oplysninger om f .eks. helbredsforhold eller andre kategorier af følsomme oplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og e-mailadresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig.

HAR VI LOV TIL DET?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGERNE OM DIG?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger, så længe vi vurderer det relevant og du benytter dig af vores tjeneste. Vi vil opbevare dine oplysninger i en rimelig periode efter du er stoppet med at anvende tjenesten, herefter vil vi slette dine oplysninger.

 

Vi gør dog opmærksom på, at vi fortsat kan opbevare dine oplysninger, hvis det kan ske i henhold til en anden behandlingshjemmel.

 

RET TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG DATAPORTABILITET

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til at få adgang til dine persondata. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til info@ejendomsdepotet.dk eller med almindelig post til kontoret.

RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

RET TIL SLETNING (RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Men dette forudsætter, at vores behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at du selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.

RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af denne rettighed, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til info@sapu.dk eller med almindelig post her til kontoret. Du kan også ringe til os på 25758382, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

MERE INFORMATION OM DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

Vedrørende databeskyttelse kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Nyhedsbreve

Vi benytter programmet Mailchimp til at udsende nyhedsbreve til vores brugere og annoncører.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

For at kunne udsende nyhedsbreve via e-mail beder vi om følgende oplysninger:

Dette bruger vi dine oplysninger til

Vi bruger udelukkende dine oplysninger til at sende nyhedsbreve fra Ejendomsdepotet.dk via vores konto hos Mailchimp.

Personer som ønsker at modtage vores nyhedsbrev (enten annoncører eller medlemmer) skal give deres udtrykkelige samtykke til, at de vil modtage nyhedsbreve fra Ejendomsdepotet.dk via en tilmeldelsesformular som tilsendes til personen ved oprettelse af medlemskab eller ved oprettelse af ekstern annoncør på Ejendomsdepotet.dk . Oprettelse foregår altid via vores supportmedarbejdere.

Personen skal ligeledes give deres samtykke til, at vi bruger Mailchimp som vores mailprogram, og at den indtastede information vil blive overført og behandlet af Mailchimp i henhold til deres privatlivspolitik.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Vi bruger udelukkende dine oplysninger til at fremsende nyhedsbreve. Oplysninger bliver lagret i vores database hos the Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (US).

 

Øvrige betingelser

Man kan til enhver tid, kræve at Mailchimp sletter data samt afmelde sig e-mails fra Ejendomsdepotet.dk

 

Vi gør opmærksom på, at Mailchimp ikke tillader at Ejendomsdepotet.dk (som bruger) selv kan slette abonnenters oplysninger, dette er for at undgå at Ejendomsdepotet.dk kan tilmelde abonnenten igen.

 

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid bede os om at få oplyst eller slette de oplysninger vi behandler om dig, ved at kontakte os.

Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling. Hvis du mener vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med loven, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet. Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her .

Henvendelse omkring vores behandling af dine persondata kan ske på vores e-mail info@Ejendomsdepotet.dk .


Ændringer til denne fortrolighedspolitik og yderligere information
Vi kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Såfremt der sker væsentlige ændringer vil du blive oplyst herom.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne fortrolighedspolitik eller om vores beskyttelse af personlige oplysninger i almindelighed, så er du meget velkommen til at kontakte os.